Osoby z niepełnosprawnością otrzymują między innymi dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz pomoc w postaci niefinansowej (aktywizacja społeczna i zawodowa, nowe formuły opieki nad osobami z niepełnosprawnościami w domu i poza nim).

Poniżej prezentujemy aktualne informacje zaczerpnięte ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej:

 

Karta Praw Osób z niepełnosprawnością 
(Link zewnętrzny do pcpr.starostwo.bielsko.pl, nowe okno przeglądarki)


Przewodnik informacyjny
(Link zewnętrzny do pcpr.starostwo.bielsko.pl, nowe okno przeglądarki)


Dofinansowanie z PFRON
(Link zewnętrzny do pcpr.starostwo.bielsko.pl, nowe okno przeglądarki)


Program wyrównywania różnic między regionami III 
(Link zewnętrzny do pcpr.starostwo.bielsko.pl, nowe okno przeglądarki)


Ulgi i uprawnienia
(Link zewnętrzny do pcpr.starostwo.bielsko.pl, nowe okno przeglądarki)


Centrum - Środowiskowy Dom Samopomocy
(Link zewnętrzny do pcpr.starostwo.bielsko.pl, nowe okno przeglądarki)


 

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym    na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. 

Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

a) tytuł prawny do lokalu

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje  im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego  (np. umowa użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub najem socjalny lokalu (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym).

b) Osiąganie odpowiednio niskiego dochodu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

- jednoosobowym – 40%

- wieloosobowym – 30%  przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

c) Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu

Kryterium metrażowe uzależnione jest od liczby osób mieszkających w lokalu mieszkalnym.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza określonej dla danej liczby osób powierzchni (powierzchnia normatywna) o więcej niż 30% (lub 50% jeśli wielkość pokoi i kuchni nie przekracza 60% powierzchni całego lokalu).

 

 

Liczba osób zamieszkujących w lokalu

Powierzchnia normatywna

Powierzchnia normatywna + 30%

1 osoba

35 m2

45,5 m2

2 osoby

40 m2

52,0 m2

3 osoby

45 m2

58,5 m2

4 osoby

55 m2

71,5 m2

5 osób

65 m2

84,5 m2

6 osób

70 m2

91,0 m2

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

 

 

Powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m2, jeżeli:

 • w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim
 • lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Powiększenie jest niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny
 • wystawiony przez zarządcę lokalu bądź osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny dokument potwierdzający wysokość opłat za lokal (w rozbiciu na składniki, W pkt 9 należy podać wydatki za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
 • deklaracja o dochodach za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku 
 • dokumenty, na podstawie których wypełniono deklarację o wysokości dochodów, potwierdzające wysokość dochodów wszystkich osób zamieszkujących lokal z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:
  • zaświadczenie zakładu pracy o dochodach
  • odcinki renty/emerytury lub zaświadczenie z ZUS;
  • w przypadku otrzymywania alimentów - wyrok sądu (w wysokości zasądzonej) lub zaświadczenie od komornika (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości niższej niż zasądzona lub otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego) lub oświadczenie (w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych);
  • uczniowie/studenci – zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów lub świadczeń z tytułu praktyk zawodowych;
  • oświadczenie o wysokości dochodów osiągniętych z prowadzonej działalności gospodarczej
  • zaświadczenie o powierzchni gruntów wyrażonej w hektarach przeliczeniowych lub decyzja o naliczeniu podatku od nieruchomości rolnej;
 • jeśli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim należy dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności oraz dokument potwierdzający poruszanie się osoby na wózku inwalidzkim (np. zaświadczenie lekarskie)
 • jeśli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, należy dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności, w którym orzeczono o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Dodatkowe informacje:

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek nie może być przekraczać 70 % wydatków na powierzchnię normatywną lokalu oraz nie może być niższy od 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Język dokumentu: polski, format: pdf, rozmiar: 293 KB. Po kliknięciu w link plik otwiera się w nowej karcie
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 

Biuletyn Informacji Publicznej dostępny jest pod linkiem: 

https://bip.bestwina.pl/strona-glowna 

(link zewnętrzny serwisu - kliknięcie otwiera nową kartę)

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dla Państwa wygody serwis: www.gops.bestwina.pl (gops.bestwina.pl) używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Serwis www.gops.bestwina.pl (gops.bestwina.pl) stosuje pliki cookies tzw. wydajnościowe oraz funkcjonalne - pliki te zbierają informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach, a także zapisują ustawienia użytkownika, np. wyrażone zgody itp. Serwisy obce, których treści zamieszcza lub odsyła serwis w związku z umieszczaniem materiałów multimedialnych (np. YouTube/Google, Facebook), mogą używać także innych plików cookies, w tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zrachowaniom użytkownika. Tego rodzaju pliki cookies pochodzą najczęściej od: googleads.g.doubleclick.net, static.doubleclick.net, youtube.com, facebook.com. W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki
typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je
stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:
Google Chrome / Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
Internet Explorer / Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
Mozilla Firefox / Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
Opera /Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
Safari /Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Nie wykorzystujemy plików cookie’s do ustalenia tożsamości użytkowników oraz w celach marketingowych. W przypadku zmian w niniejszej polityce użytkownicy zostaną o nich powiadomieni. Zastrzeżenie: na naszych stronach występują odnośniki do innych serwisów takich jak np. youtube.com czy Facebook.com. Nie ponosimy odpowiedzialności za przestrzeganie zasad i praw do prywatności na innych serwisach. Rekomendujemy każdorazowo zapoznanie się z regulaminami/politykami prywatności obowiązującymi na innych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszego portalu internetowego.

Inspektor ochrony danych Barbara Sośnicka - Pawińska. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: http://gops.bestwina.pl/index.php/informacje/informacje-prawne/klauzula-informacyjna-rodo (link wewnętrzy, nowe okno)