Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 - program ukierunkowany na  pomoc żywnościową skierowaną do  grup osób najbardziej potrzebujących.

O pomoc  można się ubiegać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bestwinie, osoby zakwalifikowane do PO PŻ mogą skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.  Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty takie jak: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty, ser topiony, groszek   z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową, gulasz, cukier biały, olej rzepakowy, sok.  Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana osobom spełniającym kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.:  osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej  - 1.402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056,00 zł.  na osobę w rodzinie.

Logo Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014-2020, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Unia Europejska Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebujacym