Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

 

Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus, mogą otrzymywać osoby/rodziny, których miesięczny dochód netto nie przekracza 220% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomoc społecznej, które wynosi:

• Do 1 707,20 zł dochód dla osoby samotnie gospodarującej (776,00 zł x 220%)
• Do 1 320,00 zł na osobę w rodzinie (600,00 zł x 220%)

 

Osoby zakwalifikowane do POPŻ w Podprogramie 2021 Plus otrzymują artykuły: spożywcze w łącznej ilości 9,2 kg na osobę.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bestwinie pod nr tel. 32 215 46 58, 515 340 349.

 

Podprogram 2021 - Podsumowanie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie 31 października 2022 roku zakończył realizację Podprogramu 2021 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Pomoc żywnościową otrzymać mogły osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej).

 

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymywały artykuły spożywcze: groszek z marchewką, szynkę drobiową, koncentrat pomidorowy, szynkę wieprzową mieloną, powidła śliwkowe, filet z makreli w oleju, makaron jajeczny świderki, cukier biały, mleko UHT oraz olej rzepakowy.

 

W ramach realizacji Podprogramu 2021:
• żywność odebrało 144 osoby potrzebujące;
• wydano osobom potrzebującym 551 paczek żywnościowych (2914,44 kg)

Logo Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014-2020, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Unia Europejska Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebujacym

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:

 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 4, Bestwina

 

Informacja:

mgr Edyta Góra - inspektor - tel. +48 322154637, +48 668193540

Magdalena Muras - Piprek - pomoc administracyjna tel. +48 322154637

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

 

Godziny pracy:

poniedziałek   8:00 - 17:00

wtorek   7:30 -  14:30

środa   7:30 - 14:30

czwartek   7:30 - 14:30

piątek   7:30 - 14:30

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860). Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Podstawowym warunkiem będzie posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być wystawione przez lekarza z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Ponadto, podobnie jak w przypadku jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowe świadczenie przysługuje tylko w sytuacji, gdy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.