USŁUGI OPIEKUŃCZE

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA CZECHO-BEST ZAPRASZA

1 lipca 2017 roku  swoją  działalność rozpoczęła Spółdzielnia Socjalna Czecho-Best z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach  przy ul. Legionów 85.

Założycielami spółdzielni są  Gmina Czechowice-Dziedzice i Gmina Bestwina.

W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej realizuje projekt w partnerstwie z następującymi gminami: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Kozy, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice. Celem głównym projektu jest partnerskie wdrażanie programów aktywnej integracji na terenie powiatu, w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym...

Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie informuje, że wnioski na zasiłki rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 - będą  przyjmowane od dnia 01.09.2018r.