Karta Dużej Rodziny w 2019 r. dla RODZICÓW, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Od 1 stycznia 2019r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. Od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Więcej informacji w zakładce Karta Dużej Rodziny.

Od 1 stycznia 2019r. Karta Dużej Rodziny przysługuje także RODZICOM, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w dniu składania wniosku.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie. Dane przetwarzane są na podstawie obowiązującego prawa art. 6 ust. 1 lit. a, c, e, art. 9 ust.1 lit. b Okres przechowywania ustalany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizacji. Nie udostępnia się danych do Państwa trzeciego.