Informacje, dotyczące przyznawania oraz wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczeń: Rodzina 500+, Rodzinny kapitał opiekuńczy;

Baner uzupełniający artykuł. Logo programu Rodzina 500 plus oraz logo Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Wnioski o świadczenie można składać wyłącznie elektronicznie.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej pod linkami:

  1.           Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku z ZUS (link zewnętrzny)
  2.           Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (link zewnętrzny)

Realizacja zadań została powierzona Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na podstawie:
Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.  2407 ze zm.).
Ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270).

Baner uzupełniający artykuł: Kampania 16 dni. Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie w ramach rozpoczynającej się 25 listopada Kampanii ,,16 Dni Bez Przemocy”, informuje o możliwości otrzymania kompleksowej pomocy osobom zagrożonym przemocą.
Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny/osoby dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
Osobą do której możesz się zgłosić, wszczynającą procedurę może być: policjant, pracownik socjalny, lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, nauczyciel, psycholog szkolny, dyrektor szkoły - wtedy gdy prowadząc czynności służbowe czy zawodowe uzna, że stosowana była przemoc. Wszczęcie polega na wypełnieniu formularza Niebieska Karta – A przez osobę zgłaszającą problem przemocy.