Baner uzupełniający artykuł: Kampania 16 dni. Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie w ramach rozpoczynającej się 25 listopada Kampanii ,,16 Dni Bez Przemocy”, informuje o możliwości otrzymania kompleksowej pomocy osobom zagrożonym przemocą.
Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny/osoby dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
Osobą do której możesz się zgłosić, wszczynającą procedurę może być: policjant, pracownik socjalny, lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, nauczyciel, psycholog szkolny, dyrektor szkoły - wtedy gdy prowadząc czynności służbowe czy zawodowe uzna, że stosowana była przemoc. Wszczęcie polega na wypełnieniu formularza Niebieska Karta – A przez osobę zgłaszającą problem przemocy.

Zdjęcie uzupełniające artykuł. Seniorzy podczas zajęć.

Na przestrzeni ostatnich lat – także w gminie Bestwina – bardzo poprawiła się oferta zajęć skierowanych do seniorów, osób po 60 roku życia. Powstają Kluby Seniora, liczne organizacje proponują ciekawe wyjazdy, pięknieje infrastruktura rekreacyjna. Nie pozostaje w tyle także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 1 października rozpoczął się trzymiesięczny cykl zajęć dla pierwszej grupy osób w ramach Programu Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów na lata 2021-2022. Warsztaty organizowane są w siedzibie Ośrodka Mieszkalno – Rehabilitacyjnego Stowarzyszenia na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem” w Bestwinie przy ul. Sikorskiego.

Wachlarz aktywności jest bardzo bogaty, każdy z uczestników znajdzie coś dla siebie. Są zajęcia ceramiczne, ruchowe, kulinarne, odbyły się spotkania z dietetykiem i psychologiem. Istnieje możliwość skorzystania z indywidualnej rehabilitacji. Seniorzy wyjechali poza tym na wycieczkę do ogrodów „Kapias” w Goczałkowicach - Zdroju i planują kolejne wyprawy. Organizatorzy zapewniają posiłki, kawę i herbatę. Sami beneficjenci podkreślają, że oprócz skorzystania z ciekawego i różnorodnego programu zajęć najbardziej cieszą się ze wspólnego spotkania. To dla nas naprawdę bardzo ważne, że możemy wyjść z domu, porozmawiać, pośmiać, spędzić miły czas w przyjaznym gronie – mówią uczestnicy.

Zdjęcie uzupełniające artykuł. Seniorzy podczas wycieczki.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie ogłasza nabór uczestników do Gminnego Programu Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów na lata 2021-2022 r. 

Jeżeli jesteś:
- mieszkańcem Gminy Bestwina
- osobą samotną, nieaktywną zawodowo w wieku 60+
- osobą zainteresowaną różnymi formami aktywności

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM
Gminnego Programu Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów na lata 2021 – 2022 r.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:
- nawiązać kontakt osobisty z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bestwinie ul. Szkolna 4 lub telefoniczny 0322154637
- wypełnić formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa, który jest dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie ul. Szkolna 4

Spotkania będą odbywać się w nowo otwartym budynku rehabilitacyjnym przy Ośrodku Mieszkalno – Rehabilitacyjnym prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem” w Bestwinie ul. Sikorskiego 48a w okresie od X-XII 2021 – I grupa; w okresie od II –IV 2022 r. – II grupa. Korzystanie z oferty Programu jest bezpłatne.

W ramach Programu odbędą się m.in.
- spotkania wyjazdowe;
- zajęcia rehabilitacyjne;
- warsztaty rękodzieła, tworzenie witrażu, decoupage, stolarstwo;
- spotkanie grupowe z psychologiem
- zajęcia kulinarno – cukiernicze o charakterze prozdrowotnym;
- zajęcia usprawniająco – ruchowe – nording walking lub/i gimnastyka;
- spotkania z rehabilitantem / przedstawicielem medycznym – wykład z zakresu
profilaktyki zdrowotnej osób starszych.