|Kliknij aby otworzyć plakat w większej rozdzielczości 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie po raz kolejny rozpoczyna nabór beneficjentów do resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość programu wynosi 47 773,00 zł.
Dofinansowanie dla gminy Bestwina wynosi 43 003,00 zł.

Program ma na celu:
1. wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych,
2. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,
3. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
4. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych. 

Program adresowany jest do osób w szczególności posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Szczegółowe informacje osoby zainteresowane uzyskają u pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bestwinie ul. Szkolna 4.

 

Załączniki:


Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023
Język dokumentu: polski, format: pdf, rozmiar: 193 KB. Po kliknięciu w link plik otwiera się w nowej karcie.
 Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023 - pobierz


Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
Język dokumentu: polski, format: pdf, rozmiar: 183 KB. Po kliknięciu w link plik otwiera się w nowej karcie.
Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 - pobierz