Zdjęcie pompy ciepła

Image by Freepik Image by Freepik 

Od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. osoby, które ogrzewają swoje domy lub mieszkania prądem będą mogły złożyć wniosek o dodatek elektryczny. Świadczenie ma być wypłacone najpóźniej do 31 marca 2023 r. 

Wsparcie w postaci dodatku elektrycznego otrzymają osoby ogrzewające nieruchomości pompami ciepła, piecami akumulacyjnymi czy bojlerami. Wysokość świadczenia wyniesie 1000 lub 1500 zł.

Żeby otrzymać pomoc w postaci dodatku elektrycznego  niezbędne jest posiadanie wpisu pompy ciepła, pieca akumulacyjnego, bojlera do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Z danych z CEEB musi wynikać, że główne źródła ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.

Dodatek elektryczny nie przysługuje osobom, które korzystają z fotowoltaiki. 

Jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Wszelkich informacji udziela GOPS w Bestwinie ul. Szkolna 4, który przyjmuje wnioski na dodatek elektryczny.
tel 322154658 lub 322154637

Wzór wniosku można pobrać z:  rozporządzenia Ministra Klimatu i środowiska z dnia 24 listopada 2022dZ.U. poz 2443  Link zewnętrzny, nowe okno.