Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego), wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski o dodatek węglowy w formie papierowej, za pośrednictwem poczty lub poprzez ePUAP można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bestwinie, ul. Szkolna 4, 43-512 Bestwina.

Prosimy również przygotować:

  • numer konta, na który ma zostać wypłacony dodatek węglowy,
  • numery PESEL: członków rodziny.

Informacja o rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu dodatku będzie przekazywana wnioskodawcom na podany w formularzu adres .

Link do ustawy:
https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000169201.pdf (nowe okno, link zewnętrzny)

Wzór wniosku dot. dodatku węglowego jest opublikowany w ministerialnym rozporządzeniu

Link do rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1712 (nowe okno, link zewnętrzny)

>> Wzór wniosku o dodatek węglowy 

(nowe okno, link zewnętrzny)