Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie ogłasza nabór uczestników do Gminnego Programu Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów na lata 2021-2022 r. 

Jeżeli jesteś:
- mieszkańcem Gminy Bestwina
- osobą samotną, nieaktywną zawodowo w wieku 60+
- osobą zainteresowaną różnymi formami aktywności

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM
Gminnego Programu Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów na lata 2021 – 2022 r.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:
- nawiązać kontakt osobisty z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bestwinie ul. Szkolna 4 lub telefoniczny 0322154637
- wypełnić formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa, który jest dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie ul. Szkolna 4

Spotkania będą odbywać się w nowo otwartym budynku rehabilitacyjnym przy Ośrodku Mieszkalno – Rehabilitacyjnym prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem” w Bestwinie ul. Sikorskiego 48a w okresie od X-XII 2021 – I grupa; w okresie od II –IV 2022 r. – II grupa. Korzystanie z oferty Programu jest bezpłatne.

W ramach Programu odbędą się m.in.
- spotkania wyjazdowe;
- zajęcia rehabilitacyjne;
- warsztaty rękodzieła, tworzenie witrażu, decoupage, stolarstwo;
- spotkanie grupowe z psychologiem
- zajęcia kulinarno – cukiernicze o charakterze prozdrowotnym;
- zajęcia usprawniająco – ruchowe – nording walking lub/i gimnastyka;
- spotkania z rehabilitantem / przedstawicielem medycznym – wykład z zakresu
profilaktyki zdrowotnej osób starszych.

UWAGA ! Liczba miejsc ograniczona (jedna grupa : 8-10 osób). W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników spełniających powyższe kryteria niż ilość wolnych miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. O wynikach rekrutacji poinformujemy telefonicznie lub listownie.