Dział Świadczeń Rodzinnych w Kaniowie informuje, iż w nowym okresie świadczeniowym 2021/2022 przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) rozpocznie się:

w przypadku wniosków składanych w wersji elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,

w przypadku wniosków składanych w wersji papierowej od 1 kwietnia 2021 r.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w terminie do 30 kwietnia 2021 r. zapewnia ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłatę przysługującego świadczenia do 30 czerwca 2021r.