Od 1 stycznia 2019r. Karta Dużej Rodziny przysługuje także RODZICOM, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w dniu składania wniosku.

 

Gmina Bestwina realizuje krajowy program Karta Dużej Rodziny na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżek mogą udzielać nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Karta wydawana jest bezpłatnie i przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,

- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się
w szkole lub szkole wyższej, 

- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie KDR co najmniej troje dzieci w rodzinie spełnia w/w wymagania.

Rodzic wraz z wnioskiem składa oświadczenie, że miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Od 1 stycznia 2018r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Mobilna Karta Dużej Rodziny powstała z myślą o upowszechnieniu informacji
o systemie ulg i zniżek dla rodzin wielodzietnych. Ma też pomóc rodzinom
w dotarciu do interesujących rabatów dzięki funkcji geolokalizacji,
a przedsiębiorcom – dotrzeć do rodzin wielodzietnych z ciekawą ofertą.  

Aby otrzymać mobilną Kartę Dużej Rodziny wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie wraz z załącznikiem KDR-04. Można to zrobić osobiście w GOPS Bestwina lub za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia.

Osoby posiadające tradycyjną KDR mogą ubiegać się o KDR w wersji elektronicznej BEZPŁATNIE do dnia 31.12.2019r. Po tym terminie wydanie KDR w dodatkowej formie będzie podlegało opłacie 9,21 zł za każdą kartę.

Wydanie DUPLIKATU KDR podlega opłacie w wysokości 9,40 zł za kartę.

 

Wyszukiwarka partnerów KDR dostępna na stronie:

https://empatia.mpips.gov.pl

 

Wszelkie informacje dotyczące KDR dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina

w zakładce Karta Dużej Rodziny

 

Wszelkie informacje dotyczące mobilnej KDR dostępne na stronie:

https://mkdr.gov.pl/

w zakładce POMOC