Profilaktyka - punkt konsultacyjny

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNO - DORADCZY

Bestwina ul. Krakowska 123 w budynku

Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie

tel. 668-193- 540

( poradnictwo specjalistyczne z zakresu uzależnień, przemocy oraz innych problemów społecznych)

 

1. Biuro do spraw profilaktyki i uzależnień

Poniedziałek  8.00 - 17.00

Wtorek, środa, czwartek  7.30 - 14.30

Piątek 7.30 - 14.30

- główny specjalista  -  mgr Bożena Jaromin

- pomoc administracyjna   -mgr Magdalena Muras

 

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bestwinie:

- piątki   godz. 11.00 - 16.00 - Kazimierz Adamaszek - Przewodniczący GKRPA,  terapeuta,

Zakres  oferowanej pomocy:

- poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu,

- poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób współuzależnionych (osoby bliskie, rodzina),

- poradnictwo i konsultacje indywidualne dla ofiar przemocy w rodzinie,

- porady prawne,

- pomoc w sporządzaniu pism procesowych,

- interwencje domowe i środowiskowe,

- interwencje w instytucjach,

- udzielanie informacji z zakresu wszelkich  problemów społecznych trapiących współczesną rodzinę

 

Niezbędnik adresowy :

 

Uzależnienia:

Przychodnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień (bez ograniczeń wiekowych)

43-300 Bielsko-Biała

ul. Mostowa 1

Tel. (033) 812 30 41;  (033) 812 30 42; (033) 811 39 23

 

Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień (bez ograniczeń wiekowych)

43-300 Bielsko-Biała

ul. Mostowa 1

Tel. (033) 822 79 83

 

Poradnia Leczenia Uzależnień MOTU

Czechowice-Dziedzice

ul. Nad Białką 1b

tel. (32) 2157940

 

Bielskie Centrum Trzeźwości

43-300 Bielsko-Biała

ul. Inwalidów 6

Tel. (033) 822 82 40

 

Narkotyki - specjalizacja

Katolicki Ośrodek Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży "Nadzieja" (dla nieletnich od 13 do 18 lat)

43-346 Bielsko-Biała

ul. Barkowska 167c

Tel (033) 816 07 67

 

Ośrodek Rehabilitacji Młodzieży Nieprzystosowanej- Uzależnionej Lekowo

43-350 Czechowice-Dziedzice

ul. Stelmacha 9

Realizacja projektu EFS

W okresie od 01.10.2015 do 31.12.2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej realizuje projekt w partnerstwie z następującymi gminami: Bestwina, Kozy, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice. >>>

Karta Dużej Rodziny

O przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodziny wielodzietne. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci >>>

Od 1 stycznia 2019r. Karta Dużej Rodziny przysługuje także RODZICOM, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w dniu składania wniosku.

Stypendia socjalne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest na wniosek strony. Stypendium otrzymać może uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. >>>

Asystent rodziny

Asystent rodziny prowadzi pracę z daną rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona także >>>

© 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie.
All Rights Reserved. Designed By WarpTheme